Dobrodošli u udžbenik iz predmeta Komunikacijske vještine!

Cilj je udžbenika osvješćivanje i razumijevanje osnova komunikacijskog procesa, te usvajanje tehnika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima, u grupi i s publikom. Udžbenik promiče humanističke vrijednosti kao što su suodgovornost, pravo na uključenost i prihvaćenost, slobodno izražavanje i uvažavanje, te tolerancija različitosti.

Vježbe iz predmeta Komunikacijske vještine sastoje se od trinaest poglavlja, a svako poglavlje od tri cjeline. U prvoj su cjelini ciljevi vježbe, opis potrebne pripreme, način izvođenja i, prema potrebi, neka važna napomena. U drugoj su cjelini video-snimke vježbi održanih uživo; zbog lakšeg praćenja podijeljene su na kraće zapise koji prikazuju uvod, rad svakog pojedinog studenta i raspravu, odnosno zaključak. Treća cjelina navodi teorijsku pozadinu vježbe. Na kraju je svake cjeline popis korištene literature. Struktura poglavlja je pravocrtna, a vježbe su poredane u slijedu od upoznavanja do posljednjeg predavanja u semestru.

Međutim, ovaj udžbenik omogućuje mnogo više od pravocrtna pregleda sadržaja. U gornjem izborniku mogu se naći relevantne informacije o udžbeniku, dok su u lijevome brojne poveznice prema općim informacijama kao što su preporučena literatura i kratke sugestije za uspješnije pretraživanje informacija, ali i specifičnije informacije za studente Tehničkog veleučilišta u Zagrebu poput uputa za izradu seminarskog rada i iscrpna raspisa studentskih obveza. Osim vlastita sadržaja, udžbenik sadrži niz pomno odabranih poveznica na vanjske sadržaje poput elektroničkih knjiga, udžbenika, stručnih i znanstvenih časopisa... Stoga može poslužiti kao dobra polazna točka za pisanje završnog ili diplomskog rada.

Za početak vas pozivam da pročitate kako koristiti udžbenik, proučite osnovne informacije o predmetu, pročitate uvodni tekst koji ukratko opisuje zašto studenti tehničkih struka uče komunikacijske vještine i - najvažnije - da se upoznate s našim studentima i nastavnicima