Labos 1207

Broj radnih mjesta: 15

Broj studenata po radnom mjestu: 1

Broj računala u laboratoriju:15

Specijalizirana oprema:

 • Svjetlovodni kablovi, 1x20km, 1x7km
 • Patch kablovi
 • Laser
 • OTDR
 • Analogni fotometar
 • Digitalni fotometar
 • Splitter
 • Optical test system
 • Rack sa svjetlovodnim nitima
 • Oprema za konektiranje
 • Radar

Specijalizirani računalni programi:

 • Matlab 5.3
 • VisualStudio
 • EPLAN
 • Virtual PC
 • XAMPP
 • PacketTracer
 • Wireshark
 • Cisco software
 • MoMA
 • Mono Develop
 • Microsoft Small Basic
 • Qfsm
 • HexEditor
 • XVI 32
 • SharpDevelop
 • CodeBlocks
 • BlueJ
 • NetBeans
 • Scilab
 • RUIS
 • Bidir Viewer
 • OTDR Viewer
 • OptiSystem Lite
 • AutoCad
 • Proteus
 • Eclipse

Izvođenje laboratorijskih vježbi iz kolegija:

 • Vodovi i antene (ELO)
 • Sustavi automatizacije (ELO)
 • Optičke komunikacije (ELO)
 • Programiranje (ELO)
 • Radiokomunikacijski uređaji i sustavi (ELO)
 • Teorija algoritama (SPEC ELO)
 • Modeliranje i simuliranje procesa (SPEC ELO)
 • Optičke komunikacijske mreže (SPEC ELO)
 • Uvod u objektno orjentirano programiranje (SPEC ELO)
 • Algoritmi i strukture podataka (RAČ)
 • Mrežne usluge (RAČ)
 • Programski alati u programiranju (RAČ)
 • Administriranje i poslovanje mrežama računala (INO)

Ploča: Da, bijela

Projektor: Da

Voditelj laboratorija:  Sonja Zentner Pilinsky

Laborant: Siniša Lacković