Sonja Zlatović

Uvod u mehaniku tla

Udžbenik Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

2006

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Recenzenti:

Dr.sc. Predrag Kvasnička, dipl.ing.građ, red.prof.

Mr.sc. Božica Marić, dipl.ing.građ, v.predavač

Bruno Škacan, dipl.ing.građ,  v.predavač

 

ISBN 953-7048-02-0

 

 

Zahvala

Ova je knjiga nastajala godinama, prvo kao priprema za vježbe koje sam držala na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za poneko predavanje koje su mi ljubazno prepustili prof.dr.sc. Franjo Verić i prof.dr.sc. Antun Szavits-Nossan, a potom kao priprema za nastavu za studente Graditeljskog odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Zato zahvaljujem prvo svojim nastavnicima, počevši od velikog inženjera i nastavnika, prof.dr.sc. Ervina Nonveillera, i  kolegama od kojih sam učila osnove nastave. Zahvaljujem  i mnogim svojim studentima za koje sam se godinama trudila složiti ovo gradivo tako da ga zaista shvate, a koji su na vježbama, predavanjima, ispitima.. pitanjima, primjedbama, pismima ili naprosto zainteresiranošću, davali dragocjene povratne informacije – i puno radosti.

Zahvaljujem potom i dragocjenom nastavniku na Graditeljskom odjelu: prof.dr.sc. Salih Suljagić vrlo je pažljivo pročitao tekst,  upozorio na neke propuste i dao vrlo vrijedne sugestije, prije svega usmjerene prilagođenosti ove knjige mogućnostima studenata i cjelovitosti studija.

Zahvalna sam i dragim prijateljima sa kojima se godinama razgovara o ulozi inženjera u svijetu i o oblikovanju ovakvih materijala: Darko Vezmarović, Saša Maranić, akademik Vladimir Devidé, 

Zahvaljujem poštovanim i dragim recenzentima na recenziji i vrijednim sugestijama: prof. dr.sc. Predrag Kvasnička, mr.sc. Božica Marić i Bruno Škacan, dipl.ing.građ.

Zahvalna sam i svom ocu, Branku Zlatoviću, graditelju hidroelektrana, pravom inženjeru i velikom čovjeku, za cjeloživotno učenje, za zanimanje za inženjerski pristup građenju i svijetu.

Od tate sam učila i nešto sa čime treba knjigu  započeti: