Inženjerstvo i oblici znanja potrebnih za budući rad

Inženjerstvo se sastoji u tome

1.        da se problemi prepoznaju,

2.        ako je to moguće, da se izbjegnu,

3.        ako ih se ne može izbjeći, da se riješe

(Branko Zlatović, graditelj hidroelektrana, inženjer)

Napomena: izbjegavanje problema nije zatvaranje oči pred problemima;

ovdje se naglašava da je ponekad puno moguće učiniti malenim zahvatima.

 

Sonja Zlatović

Uvod u mehaniku tla

Tehničko veleučilište u Zagrebu

2006

ISBN 953-7048-02-0

1 Što je mehanika tla, geotehnika

2 Čvrste čestice, vlažnost, struktura tla

3 Klasifikacija tla i indeksni pokazatelji

4 Voda u tlu

5 Naprezanja u tlu

6 Građevinski inženjer i geotehnika

7 Deformabilnost i čvrstoća tla

8 Stabilnost kosina

9 Aktivni tlak i pasivni otpor, stanje  mirovanja, uvod u nosivost temelja i pritisak tla na poduporne konstrukcije  

Veliki dio studija inženjerstva uobičajeno je upućen na rješavanje problema.

Međutim, student treba naučiti razlikovati

1. znanja koja će u svom radu moći pronaći u literaturi za to se treba pripremiti umijećem čitanja i praćenja literature,

2. znanja koja će u svom radu moći potražiti kod kolega ili među ljudima drugih struka za to se treba pripremiti umijećem prezentiranja problema i komuniciranja između struka,

3. znanja koja će u svom radu trebati povremeno za to se treba pripremiti dobrim vlastitim bilješkama i razumijevanjem,

4. znanja koja će u svom radu trebati hitno i bez pripreme za to se treba pripremiti potpunim razumijevanjem i intuitivnim znanjem. To su znanja koja treba doživjeti, uživjeti se, naučiti tako da se više nikada ne mogu zaboraviti.

Da bi se određeni problemi prepoznali, potrebno je ne samo posve razumjeti pojave sa kojima su povezani, nego, također, razumijevanje treba imati ugrađeno u svoj sustav znanja.

Da bi se određena znanja usvojila, potrebno ih je što bolje umrežiti sa postojećim znanjem, doživjeti, učiniti što življim.

Ova je knjiga pisana s namjerom da se uputi čitatelja na što izravnije razumijevanje, a pri tome se pozivaju sva postojeća iskustva koja mogu pomoći. Iako s velikim poštovanjem za matematiku i sustavnost kakvoj nas uči matematika, ovdje se izbjegavaju neki složeni izvodi za koje je potreban višegodišnji studij matematike – koji se pak mogu naći u drugim nekim udžbenicima mehanike tla. Ovdje se radije rabe slike i jednostavni izvodi koji će uputiti čitatelja na intuitivno shvaćanje i prihvaćanje osnovnih znanja o ponašanju tla.

Dodatak: Naprezanja, Mohrove kruznice

Index i popis oznaka

 

Mehanika tla: zašto još jedna knjiga: Zemljani radovi još uvijek su vezani s relativno velikim brojem žrtava, a zbog lošeg temeljenja često nastaju nelijepe pukotine u kućama – što se može objasniti ljudskom potrebom za pouzdanjem u «čvrsto tlo pod nogama». Kako se osjećaj važnosti temelja i temeljnog tla vidi i u izboru riječi i mnogim izrekama, teško je dopustiti sumnjičavost u kvalitetu tla na kome stojimo, barem u našim krajevima gdje se tradicionalno gradilo bez puno teškoća. Međutim, dobre su lokacije uglavnom izgrađene, gradi se na  sve lošijem tlu, te zamjenama za tlo – kao što je pametno odloženi otpad.  Također, sve smjelije građevine, sa spuštanjem garaža u podrumske prostore, te promjene klimatskih uvjeta uvode i posve nove probleme u naizgled poznate uvjete u tlu.

Kako je sastavljena ova knjiga i kako je koristiti Knjiga se sastoji od devet poglavlja s dodatkom u kojima se slikama i tekstom objašnjavaju osnovni elementi razumijevanja ponašanja tla, te niza zadataka, od kojih je više posve detaljno objašnjeno, korak po korak. Čitatelju se sugerira praviti bilješke, crtati, rješavati zadatke… misliti… i imati pri pameti svoju potencijalnu budućnost, rad za koji se priprema. Čitatelju se preporuča koristiti svu ostalu dostupnu literaturu – uspoređivati, razmišljati i studirati. Tijekom nastavničkog života autorice, knjižica će na webu živjeti i rasti. Pozvani ste pratiti je i sudjelovati sa svojim sugestijama, pitanjima, primjedbama…

 

 

 

 

Zato je ovdje uloženo petnaestak godina osluškivanja studenata na predavanjima, vježbama i ispitima, te stalnog prilagođavanja sadržaja i postupaka u nastavi tako da student što lakše i brže usvoji osnovna znanja i bude pripremljen za napredovanje i u studiju i u radu. Struktura knjige donekle je naslijeđena od prethodnika, a dobrim je dijelom nova. Za područja pokrivena dobrim udžbenicima  – ili web stranicama – čitatelja se radije upućuje na postojeću literaturu nego da se ovdje ponavljaju mnogi detalji.

Ova knjiga dobrim dijelom postoji od 2000. godine od kada je veći dio objavljen i na www.grad.hr/zlatovic, a kasnije na http://line.tvz.hr/zlatovic/nastava.htm za potrebe studenata Graditeljskog odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, te prisutan u kopiraonicama namijenjenim studentima. Ovdje su dodane ilustracije i zadaci.

 

soil mechanics geotechnical engineering  slope stability soil classification index properties active passive