Linkovi

Mapa stranice

TVZ
   
Fakulteti i škole
   
Akademska zajednica
Stranice nastavnika
Hrvatska - fakulteti i više skole
Ustanove i vijeća
Stranice studenata
Hrvatska - srednje škole
Dokumenti
Studentske udruge, sekcije i radionice
Zemlje bivše Jugoslavije - fakulteti
Ostalo


Forumi i njuz grupe
   
Internet, računarstvo, informatika
   
Osobne stranice
Forumi
Elektronika u praksi
Stranice nastavnika - Hrvatska - elektrot. i rač.
Njuzgrupe
Stranice nastavnika - Hrvatska - razno
Linkovi

TVZ
Stranice nastavnika
Ime
Opis
Toni Bjažić Upravljanje i regulacija, Modeliranje i simuliranje sustava, Matlab, ugradbeni sustavi
Bojan Kovačić Matematika 1, Matematika 2, Vjerojatnost i statistika, Matematički alati u elektrotehnici
Salih Suljagić Matematika 2, Matematika 3
Vladimir Šimović Osnove elektrotehnike 1, Osnove elektrotehnike 2
Igor Urbiha Matematika, Matematička statistika
Stranice studenata
Ime
Opis
Martin Filipović Blog studenta elektrotehnike
Studentske udruge, sekcije i radionice
Naziv
Opis
Studentska unija TVZ Općenito najpouzdaniji i najbolji izvor informacija
Sportska udruga studenata TVZ-a Sport na TVZ-uFakulteti i škole
Hrvatska - fakulteti i više škole
Naziv
Opis
Tehničko veleučilište u Zagrebu Elektrotehnika, Graditeljstvo, Informatika, Računarstvo, Strojarstvo
FER Fakultet elektrotehnike i računarstva-Zagreb
Tehnički fakultet u Rijeci Strojarstvo, Brodogradnja, Elektrotehnika
FESB-Split Elektrotehnika, Strojarstvo i Brodogradnja
FERIT-Osijek Elektrotehnički fakultet-Osijek
Sveučilište Sjever Odjel za elektrotehniku
Veleučilište u Velikoj Gorici Računala, zrakoplovi, motorna vozila, očna optika, krizno upravljanje
Sveučilište u Dubrovniku Studij elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu
Visoka tehnička škola u Bjelovaru Studij mehatronike
Visoka tehnička škola u Puli Studij politehnike
VsiTe-Zagreb Visoka škola za informaticke tehnologije
Popis svih fakulteta i viših škola Popis svih fakulteta i viših škola u Hrvatskoj članica Carneta
Hrvatska - srednje škole
Naziv
Opis
Tehnička škola Ruđera Boškovića Elektronika, Mehatronika, Optika
I. tehnička škola Tesla Elektrotehnika i strojarstvo
Elektrotehnička škola Zagreb Nekadašnji Končar. Elektrotehnika i računarstvo
XV. gimnazija Nekadašnji MIOC. Prirodoslovno matematička gimnazija + program International Baccalaureate Organisation. Jedna od najtežih i najboljih srednjih škola
V. gimnazija Prirodoslovno matematička gimnazija. Jedna od najtežih i najboljih srednjih škola
Zemlje bivše Jugoslavije - fakulteti
Naziv
Opis
ETF-Banjaluka Elektrotehnički fakultet u Banjaluci
TF-Bihać Tehnički fakultet u Bihaću
STF-Doboj Saobraćajno tehnički fakultet u Doboju
FSR-Mostar Fakultet strojarstva i računarstva u Mostaru
ETF-Sarajevo Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
ETF-Istočno Sarajevo Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu
FE-Tuzla Fakultet elektrotehnike u Tuzli
ETF-Beograd Elektrotehnički fakultet u Beogradu
VETŠ-Beograd Viša elektrotehnička škola u Beogradu
TF-Bor Tehnički fakultet u Boru
TF-Čačak Tehnički fakultet u Čačku
VTŠ-Čačak Viša tehnička škola u Čačku
EF-Niš Elektronski fakultet u Nišu
VTŠ-Niš Viša tehnička škola u Nišu
FTN-Novi Sad Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
VTŠ-Subotica Viša elektrotehnička škola u Subotici
TF-Zrenjanin Tehnički fakultet u Zrenjaninu
EF-Podgorica Elektrotehnički fakultet u Podgorici
FE-Ljubljana Elektrotehnički fakultet u Ljubljani
FERI-Maribor Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru


Akademska zajednica
Ustanove i vijeca
Naziv
Opis
Narodne novine Službeni list Republike Hrvatske
MZOŠ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Sindikat Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
NVZ Nacionalno vijece za znanost
NVVO Nacionalno vijece za visoko obrazovanje
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HATZ Akademija tehnickih znanosti Hrvatske
Matica hrvatska Matica hrvatska - kulturna i znanstevna udruga
Carnet Hrvatska akademska i istraživacka mreža
NSK Nacionalna i sveucilišna knjižnica
Dokumenti
Naziv
Opis
Zakon o znan.djel. i vis.obraz. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o titulama Zakon o akademskim i strucnim nazivima i akademskom stupnju
Uredba o koeficijentima Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Kolektivni ugovor Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Izbori u znanstvena zvanja Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Izbori - minimalni uvjeti Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja
Izbori u nastavna zvanja Pravilnik za Veleucilišta-objavljen u Narodnim novinama listopada 2005.
Ostalo
Naziv
Opis
Bibliografija Hrvatska znanstvena bibliografija
Tko je tko Popis znanstvenika u Hrvatskoj
Hrcak Portal znanstvenih casopisa u Hrvatskoj
AAI@EduHr Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
counter stats


Forumi i njuz grupe
Forumi
Naziv
Opis
Forum TVZ Forum studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Elitesecurity Najbolji forum za računarstvo na području bivše YU. Elektro, audio, video, komunikacije
Hahari Forum Elektrotehničkog odjela TVZ
Njuz grupe
Adresa
Opis
hr.org.tvz Njuz grupa studenata TVZ na Googleu
hr.org.fer Njuz grupa studenata FERa na Googleu
hr.org.vest Njuz grupa studenata stručnog studija Računarstva sa Sveučilišta u Splitu podružnica u Zagrebu. Na Googleu
hr.sci.elektronika Njuz grupa iz elektronike
hr.fido.hifi Njuz grupa iz HIFIja
Popis njuzgrupa Popis svih njuz grupa čiji sadržaj prenosi Google
Netiket-njuze Internet bonton za ponašanje u njuzgrupama na stranici CarnetaInternet, računarstvo, informatika
Naziv
Opis
Carnet Hrvatska akademska i istraživačka mreža. Odličan izvor informacija o internetu
Netiket-HR verzija Pravila ponašanja na internetu. Skraćena verzija na Hrvatskom
Netiquette Pravila ponašanja na internetu. Original dokument na Engleskom
Računarske radionice na TVZ PHP, Linux, C++
Elitesecurity Najbolji forum za računarstvo na području bivše YU
Tečajevi SRCa Mnoštvo besplatnih i dobrih tečajevaOsobne stranice
Stranice nastavnika - Hrvatska - elektrotehnika i računarstvo
Ime
Opis
Hrvoje Gold Fakultet prometnih znanosti. Analogni i digitalni sklopovi
Mislav Grgić FER. Komunikacije, video, multimedija, kompresija
Darko Grundler Tekstilno tehnološki fakultet. Autor odličnih knjiga iz područja računarstva
Armin Pavić FER. Osnove elektrotehnike
Igor Zorić, Dalibor Kuhinek Rudarsko geološko naftni fakultet. Elektrotehnika i elektronika, elektrotehnika u rudarstvu
Stranice nastavnika - Hrvatska - razno
Ime
Opis
Velimir Labinac 1 Odsjek za fiziku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Fizika
Velimir Labinac 2 Odsjek za fiziku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Fizika. Nova stranica
Željko Stojanović TVZ. Matematika i fizika. Možda korisne razne stvari.


Elektronika u praksi
Hrvatska i ex YU
Naziv
Opis
Ozren Bilan - HR Elektroakustika
Trifunov - SR Energija
Obacan - HR Sheme
Borivoje Jagodić - SR Radio, audio, teorija, sheme
Gospodar elektronike - HR Sheme
/bbs_yu Sheme
Elitesecurity - SR Forum
Hrvatski radioamaterski savez Radiokomunikacije
Laboratorij za elektroniku - TVZ Sheme, studentski radovi
Ostalo
Naziv
Opis
CapSite2009 Kondenzatori
Williamson Labs Opis rada komponenata, sklopova i uređaja
Electronics Lab Sheme
Elliott Sound Products Audio, elektronika
RadioLocman Sheme
BasicCarAudio Opisi rada komponenata, sklopova i uređaja te jednostavne simulacije njihova rada
Dick Cappel Sheme - mikrokontroleri, analogna i RF tehnika
FC's Electronic Circuits Sheme - radio, video, audio, telefoni, solarna energija
Tony van Roon Sheme


na vrh stranice Na vrh stranice
Početna Predmeti Poučavanje ... TVZ-Elektrotehnički odjel TVZ forum

Tehničko veleučilište u Zagrebu - Elektrotehnički odjel