Tehničko veleučilište u Zagrebu - Elektrotehnički odjel
Katedra za zajedničke elektrotehničke predmete

Završni i diplomski rad

Ovdje se navode teme za završni i diplomski rad te sadržaj i način izrade radova.

 • Rad se u pravilu treba temeljiti na analizi i ispitivanju nekog sklopa. Moguće je baviti se i simulacijom, bilo kroz pisanje vlastitog programa, bilo primjenom postojećih programa, uvijek kroz usporedbu s analizom i mjerenjem. Neovisno o predmetu rada potrebno je izraditi zadovoljavajuću dokumentaciju.
 • Temu je rada potrebno dogovoriti prije službene dodjele mentorstva.
 • Sažeci nekih izrađenih radova prikazani su na stranici Laboratorija za elektroniku.
 • Popis tema za završni i diplomski rad

  Elektronički sklopovi, Analogni sklopovi, Elektroničke komponente i Linearne i nelinearne mreže

 • Pojačala - Klase AB i D - Utjecaj negativne povratne veze na THD i druga dinamička svojstva pojačala
 • Frekvencijska karakteristika impedancije, faznog pomaka, osjetljivosti, usmjerenosti zvučnika i zvučničkih kutija
 • Serijski tranzistorski stabilizator
 • Ispravljač, stabilizirani ili nestabilizirani
 • Izvor vremenski/fazno pomaknutih signala
 • Sklopne karakteristike brzih i sporih dioda, BJT-ova, MOSFET-a i IGBT-ova
 • Energetska elektronika i Linearne i nelinearne mreže

 • Bifurkacije i kaos istosmjernih pretvarača - Utjecaj parametara na vrstu ustaljenog stanja istosmjernog pretvarača - Utjecaj vrste i parametara trošila na rad istosmjernog pretvarača - Načini određivanja vrste ustaljenih stanja istosmjernog pretvarača - Isprogramirati simulaciju pretvarača
 • Mjerenja snage - Pojačala - Pretvarači - Izmjenična trošila - Trofazna snaga - Opisati i usporediti metode i softver
 • Mjerenje faktora snage - Opisati i usporediti metode i softver
 • Pretvarači općenito
 • Pretvarači upravljani mikroupravljačima
 • Isprogramirati simulaciju nekog elektroničkog energetskog pretvarača
 • Napisati upute za primjenu programskog paketa Simplorer u simulacijama elektroničkih energetskih pretvarača
 • Programiranje simulacija

 • Simulator elektroničkih energetskih pretvarača
 • Simulator jednostupanjskih pojačala
 • Simulator serijskog/paralelnog RLC – kruga - Istosmjerni i pravokutni poticaj - Sinusni poticaj
 • Simulator zbrajanja periodičkih signala
 • Simulator rastava periodičkog signala na harmonike
 • Druge teme po dogovoru

  web
analytics
  Početna Predmeti Poučavanje Linkovi ... TVZ-Preddiplomski studij elektrotehnike

  Tehničko veleučilište u Zagrebu - Elektrotehnički odjel