Tehničko veleučilište u Zagrebu - Elektrotehnički odjel
Katedra za zajedničke elektrotehničke predmete

Laboratorijske vježbe

Ovdje će se navesti neki savjeti kako uspješnije obaviti mjerenje te napisati izvještaj.

Prilikom pisanja zadataka za pripremu i izvještaja s mjerenja potrebno je obratiti pozornost na:

 • Čitljivost znamenki, riječi, jedinica i oznaka.
 • Ispravne oznake varijabli i mjernih jedinica. Malo slovo za trenutne vrijednosti, a veliko za srednje i efektivne. Sve izračunate veličine trebaju biti jasno označene na pripadajućoj shemi ili grafu.
 • Točnost rezultata, očitanih vrijednosti, shema i grafova. Osim točnog rješenja potreban je i točan postupak. Postupak ne smije biti presažet.
 • Preglednost uratka. Treba biti jasno na što se odnosi koja oznaka i na što se odnosi koji dio računskog postupka.
 • Razumjevanje izračunatog i izmjerenog. Razumjevanje se utvrđuje usmenim odgovaranjem na postavljena pitanja.
 • Zapis rezultata odnosno mjerene veličine.
 • Broj znamenki ovisi o upotrebljenim instrumentima, mjernoj metodi i potrebnoj točnosti. Stoga preporuku o broju znamenaka treba uzeti s rezervom.
 • Sa analognih instrumenata i osciloskopa rezultati se zapisuju na 3 znamenke.
 • Sa digitalnih instrumenata na 4.
 • Računski dobiveni rezultati zapisuju se na 4 znamenke, ako rezultat ovisi samo o računskim veličinama, a inače na 3.
 • Prevelik broj znamenki smanjuje preglednost i otežava upotrebu rezultata za daljnje proračune.
 • Premalen broj znamenki povećava mjernu i računsku nesigurnost.
 • Prilikom mjerenja treba imati na umu:

 • Potrebno je teorijsko razumijevanje predmeta mjerenja.
 • Prije mjerenja probati pretpostaviti rezultat. Ako mjeritelj ne zna što očekuje teže će otkriti pogrešku u mjerenju i manje će naučiti iz mjerenja.

 • Instrumente upotrebljavati samo u skladu s njihovim uputama.
 • Spajanje neka uvijek radi jedna osoba. Dvije osobe lakše pogriješe. Druga osoba može uraditi provjeru spoja i time smanjiti mogućnost pogreške.
 • Pogodno je koristiti vodiče raznih boja radi bolje preglednosti.
 • Vodiče ne spajati tako da su zategnuti.
 • Pri spajanju mjernog spoja posljednje što se spaja je napajanje.

 • Uključenje se izvodi u tišini. Tako se mogu čuti mogući zvukovi koji prate stanja pred kvar.
 • Pri uključenju napajanja treba pozorno promatrati sve dijelove u spoju. U slučaju da se uoči preveliko zagrijavanje nekog dijela ili je mjerena veličina iznad mjernog dometa potrebno je što brže isključiti napajanje ili povećati mjerni opseg.
 • Preinake u spajanju raditi oprezno i po potrebi isključiti napajanje.
 • Cijelo mjerenje treba provoditi koncentrirano. I najbolji mjeritelji mogu pogriješiti, ako ne paze.
 • Po završetku mjerenja potrebno je odspojiti spoj. Najprije se iz kruga isključuje izvor.
 • Početna Predmeti Poučavanje Linkovi Mapa ... TVZ-Elektrotehnički odjel-Preddiplomski studij

  Tehničko veleučilište u Zagrebu - Elektrotehnički odjel