Kako sudjelovati

Natječaj u okviru erasmus + programa za mobilnost studenata TRAJE DO 15.03.2017.

Studenti – kako se prijaviti: Natječaj za primanje molbi studenata koji žele ostvariti Erasmus mobilnost objavljuje se na web stranici TVZ-a, u pravilu dva puta godišnje – na početku svakog semestra. U pravilu se, isto tako, za vrijeme natječaja na svakom odjelu održava tzv. Erasmus dan prilikom kojega se studenti mogu informirati o tome što im Erasmus nudi te što je potrebno za prijavu. Dodatne informacije uvijek se mogu dobiti u Erasmus uredu te e-mailom od Erasmus administratora i koordinatora.

Dokumentacija za prijavu:
prijavni obrazac,
životopis,
ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita,
potvrda o statusu studenta,
kopija domovnice.

Kriteriji & procedura: Po završetku natječaja Erasmus povjerenstvo razmatra molbe onih studenata koji su predali svu potrebnu dokumentaciju te na temelju akademskog uspjeha, odnosno ostvarenih bodova i intervjua na hrvatskom i stranom jeziku (ali i financijskih sredstava koja su nam dodijeljena u okviru Erasmusa) radi rang listu studenata kojima je odobrena Erasmus stipendija. Rezultati natječaja objavljuju se na web-u, a svaki kandidat je obaviješten o ishodu natječaja i putem e-maila. Detaljne upute o proceduri i prijavi na inozemnu ustanovu pročitajte u niže navedenim uputama.