Rok Antolić – specijalistički studij informatike

Stručna praksa u tvrtci Deimler AG u Ulmu, Njemačka,

„Erasmus mobilnost je bila najbolja odluka u toku mog obrazovanja, a zasigurno i jedna od najboljih životnih odluka do sada.“

Punopravni član svog odjela

Za Erasmus mobilnost po drugi puta sam se odlučio potaknut lijepim iskustvom iz svoje prve Erasmus prakse u BMW-u u Minhenu. Rad u autoindustriji me naročito veseli i htio sam nastaviti u tom smjeru. Po završetku prve prakse nažalost nisam uspio dobiti mjesto diplomanta (izrada prakticnog diplomskog rada) u nijednoj njemačkoj automobilskoj tvrtki. Što zbog slabijeg znanja njemačkog jezika, što zbog manjka iskustva, moje molbe su redom bile odbijene. Tada sam odlučio otići na još jednu Erasmus praksu da usavršim njemački jezik i dodatno proširim svoja znanja u okviru struke i napredujem. Pružilo mi se nekoliko prilika, od kojih sam odabrao praksu u Daimler AG-u. Po uspješnom završetku prakse obećano mi je mjesto diplomanta i dodatnih šest mjeseci u Daimler AG-u. Moji zadaci u toku prakse su trebali biti pretežito vezani za tematiku mreža, za što se specijaliziram na Tehničkom veleučilistu u Zagrebu, tako da se sve idealno poklopilo.

U sklopu Daimler AG centra za istraživanje i razvoj u Ulmu svakodnevno se testiraju i razvijaju novi koncepti i sustavi za proizvodnju budućih generacija automobila. To uključuje i procjenu novih inovativnih tehnologija u proizvodnji, čiji se podaci prenose bežičnim putem (WLAN). Primjer toga je komunikacija između sustava kontrole kvalitete i samih uređaja za mjerenje i testiranje sustava i unutarnje komunikacije u automobilu – Umlauftestera. Na montažnim proizvodnim trakama Daimler tvornica je bila potrebna analiza postojeće WLAN infrastrukture za testiranje kako bi se osigurao nesmetani bežični promet nakon prelaska na 5GHz-ni WIFI pojas i nadolazećih nadogradnji samih Umlauftestera. Wlan smetnje je trebalo definirati – locirati stanice montaže na kojima se iste događaju, a evaluacija i prezentacija izvora smetnje se postigla putem analize bežičnog podatkovnog prometa. Prva tvornica u kojoj sam izvršio wlan mjerenja je bila Mercedes Benz tvornica u Rastattu, na samoj francuskoj granici, a potom je slijedila tvornica u Bremenu.

Daimler AG je za proizvodne pogone u tvornicama razvio svoje malo računalo – Umlauftester, koje se priključi na automobil i samostalno detektira model automobila, stanje automobilskih procesora i sustava, te kompletne komunikacije unutar automobila. U toku inicijalnog punjenja umlauftester komunicira sa stanicom za punjenje te regulira vrstu i količinu goriva, ulja, plina za klimu, itd., koje će se natočiti u automobil. U drugoj fazi se provjerava da li su svi procesori i softver u automobilu ažurirani i ispravni. Ako to nije slučaj, umlauftester skida potrebna ažuriranja kroz Daimler intranet i priprema ih za nadolazeću fazu. Pošto ažuriranja mogu u najgorem slučaju biti velika i do 700 Mb, u ovoj fazi je potrebna stabilna i brza veza. U toku ažuriranja procesora i softvera se, kako i samo ime govori, ažuriraju svi sustavi za koje se to pokazalo potrebnim u prethodnoj fazi. Na posljednjem dijelu montažne trake djelatnici preko specijalnog Casio daljinskog, koji je sinkroniziran sa umlauftesterom, uključuju sve moguće automobilske funkcije – od brisača stakla, kamera, senzora, svjetla, žmigavaca, itd., i provjeravaju da je sve ispravno te radi kako treba. Naravno, bilo koji auto koji nije 100% spreman ne može izaći iz tvornice i u ruke potencijalnih klijenata. Za umlauftestere je bilo planirano da do kraja 2016. godine rade u 5GHz-nom WIFI pojasu. Stoga je bilo potrebno izvršiti detaljnu analizu wlan signala i po potrebi adaptirati ili promjeniti infrastrukturu, da bi se zagarantirala kvalitetna i neometana komunikacija. Tim više što su za umlauftester planirana i razna druga dodatna unaprijeđenja i funkcije u budućnosti.

 

Kako se u Mercedes Benz tvornicama gdje se koriste Umlauftesteri, proizvode razne serije automobila, provedena su mjerenja za svakog od njih. Za svaki model automobila odlučeno je napraviti visestruka mjerenja za vozila koja prometuju lijevom i za vozila koja prometuju desnom stranom ceste. Umlauftester je uvijek bio na istoj poziciji, neovisno o volanu, a to je suvozačev prostor za noge. Time se izbjeglo da djelatnicima na liniji umlauftester smeta kad sjednu u kabinu automobila i rade svoj posao, a ujedno je i signal testiran u najgorim mogućim uvjetima. Wlan promet je kontinuirano praćen i automatski spreman u wlan logove preko C++ aplikacije koja je razvijena od od strane Daimlera za tu svrhu. Promet je kasnije povezan sa vremenskim oznakama postaja, a iste su rađene ručno u tvornici na licu mjesta sa digitalnim satom za koji se provjerilo da je sinkroniziran sa satom umlauftestera. Također, ručno je vođena i evidencija pauza na montažnim linijama.

Kako je prethodno spomenuto, Daimler je za praćenje wlan prometa kod umlauftestera razvio svoju C++ aplikaciju – Wlan_Statistics, koja iskazuje jačinu signala kroz RSSI (Received Signal Strength Indicator). U navedenoj aplikaciji je bilo potrebno sanirati neke bugove i isprogramirati nove funkcije.

Završni grafovi i prezentacija rezultata WLAN mjerenja u Mercedes Benz tvornicama su rađeni u Matlab softveru. Matlab pruža neograničene mogućnosti kod izrade grafova i sve scripte za izradu grafova su u konačnici automatizirane i pripremljene za potencijalna buduća WLAN mjerenja. Uz navedene glavne zadatke, dobivao sam i podosta manjih kratkotrajnih zadaca i obaveza.

U toku prakse sam naučio iznimno puno, osjećao sam se kao punopravni član svog odjela i bio sam tretiran na takav način. Vidio sam tri najveće Mercedes Benz tvornice u Njemačkoj i upoznao sam se sa procesom proizvodnje automobila. Nakon prakse i u vrijeme pisanja ovog izvješća sam još uvijek u istom odjelu, gdje sada izrađujem praktični diplomski rad. Ostvarujem svoje planove, nastavljam se usavršavati i po završetku diplomskog rada mi se pružaju razne mogućnosti. Erasmus mobilnost je bila najbolja odluka u toku mog obrazovanja, a zasigurno i jedna od najboljih životnih odluka do sada.

Tags: .

Comments are closed.