PJEŠAČKA TURA NA JARUNU

Svaki student ima pravo prijaviti jednu sportsku aktivnost u jednom terminu na koju će redovito dolaziti.
Pješačko-planinarske ture na Medvednicu i hodanja na Jarunu mogu biti nadopuna (u slučaju nedovoljno skupljenih bodova) ili samostalna aktivnost i može se doći bez prethodne najave.

LOKACIJA - Sportsko rekreativni centar Jarun - sjevene tribine (kod restorana Leut), preko puta veslačkih tribina

TERMIN ODRŽAVANJA: PONEDJELJAK 13:00-14:00

PREDMETNI NASTAVNIK: Marko Milanović, v. pred., prof. kineziologije

VRIJEDNOST BODA: 1 bod

PRIJAVE: Direktno na nastavi u navedeno vrijeme. Nisu potrebne prethodne prijave i mogu doći svi.

DODATNE INFORMACIJE: Na konzultacijama, e-mailom predmetnom nastavniku, direktno na nastavi.

OPREMA: Sportska odjeća, tenisice ili čvrsta obuća primjerena vremenskim uvjetima. U slučaju manjih padalina, tura će se održati. U tom slučaju, primjereno se odjenite, obujte i ponesite kišobran.

NAPOMENA: Na nastavu je potrebno dolaziti na vrijeme. Čekanja nema.
Ako imate nekih zdravstvenih problema obavijestite o tome predmetnog nastavnika.
Vodite brigu o svojim stvarima i vrijednostima koje imate jer nitko ne odgovora za izgubljeno.

Lokacije održavanja programa

Pronađite lokaciju na karti
Uređuje: TZK