NASTAVA IZ KINEZIOLOŠKE KULTURE (TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE)

Nastava Kineziološke kulture na visokim učilištima u Zagrebu (kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj) provodi se na nešto drugačiji način nego što je to bilo u osnovnim i srednjim školama. Tijekom dosadašnjeg školovanja usvojena su osnovna motorička znanja i stečene određene motoričke i funkcionalne sposobnosti što omogućuje da se nastava na visokim učilištima najčešće provodi odabirom jedne ili više sportske aktivnosti iz osnovnog ili izbornog programa (programski sadržaji) koji najviše odgovaraju pojedinom studentu i u kojem pronalazi najviše zadovoljstva. Za studente s posebnim potrebama provodi se poseban program.

Zajednička karakteristika i cilj kineziološke kulture - KK je poticanje razvoja psihofizičkih sposobnosti redovitim tjelesnim vježbanjem. Želja nam je da se sistematskim, stručnim i kontinuiranim radom stekne cjeloživotna navika za redovitom tjelovježbom kao preduvjetom za očuvanje i unaprijeđenje zdravlja.

Iz ovog kolegija studenti ne dobivaju numeričke ocjene već se samo potvrđuje redovitost pohađanja nastave koji se u ISVU-u evidentira opisnom ocjenom P (položen). Kriterij za kolegij KK iznosi prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na 30 školskih sati nastave/vježbi po semestru.

Studenti/ce s posebnim zdravstvenim potrebama reguliraju nastavu KK po posebnom programu. Studenti predaju molbu nastavniku KK na svom fakultetu koji u dogovoru s podnosiocem molbe i nadležnim liječnikom fakulteta imenovanim od Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba dogovara način i opseg programa tjelesnog vježbanja ili dobivaju potpuno, odnosno djelomično oslobođenje.

Aktivni sportaši/ce mogu dobiti djelomično ili potpuno oslobođenje od nastave TZK, ali po pravilima svog visokog učilišta i u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Studenti/ce koji su izvršili obvezu prema kolegiju Kineziološka kultura (Tjelesna i zdravstvena kultura) na bilo kojem visokom učilištu stječu pravo prijepisa potpisa u skladu s Bolonjskom deklaracijom.


Kako dobiti potpis iz KK?
Uređuje: TZK