STUDENTSKA SPORTSKA NATJECANJA

Studentska sportska natjecanja organiziraju se na više nivoa: državnoj, gradskoj, inerna natjecanja TVZ-a, razne....ijade, sudjelovanje u raznim turnirima, organiziranim sportskim priredbama, humanitarnim akcijama i slično.
Kako bi se studenti Tehničkog veleučilišta mogli uključiti u ova sportska natjecanja, sukladno Zakonu o sportu, osnovali smo Sportsku udrugu studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Državna natjecanja organizira i provodi Hrvatski akademski sportski savez (HASS) pod jedinstvenim nazivom UniSportHR natjecanja na kojima se natječu reprezentacije studentica i studenata iz raznih hrvatskih sveučilišnih centara i pojedinačno studentice i studenti iz velučilišta i visokih škola koje djeluju na razini Republike Hrvatske. O samim natjecanjima, rasporedu i rezultatima možete više pročitati na njihovim web stranicama.

Sportska natjecanja Grada Zagreb organizira i provodi Zagrebački sveučilišni sportski savez, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu pod jedinstvenim nazivom UniSportZG.
Cilj ovih natjecanja je da kod studentske populacije razviju interes i naviku bavljenja sportom. Natjecanja ujedno služe i za odabir reprezentacija Sveučilišta u Zagrebu koje nastupaju na Državnom studentskom prvenstvu, a kasnije i na Europskom studentskom natjecanju.
Prvenstva se održavaju tijekom cijele akademske godine po pravilima koja određuje Pravilnik za organizaciju i provođenje sportskih prvenstava Sveučilišta u Zagrebu, Pravila pojedinih nacionalnih sportskih saveza, te posebnih Propozicija organizatora.

Pravo sudjelovanja na prvenstvima imaju:
Ekipe fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ekipe visokoškolskih ustanova koje djeluju na području Zagreba
Redovni ili izvanredni studenti s upisanom godinom studija u kojoj se održava natjecanje bez obzira na godine starosti
Studenti koji su diplomirali u prošloj akademskoj godini

Ždrijeb natjecanja za sportske igre provodi se uzimajući u obzir:
Plasman na prošlogodišnjem natjecanju
Trenutni plasman u ukupnom zbroju za najbolju ekipu ukoliko je završeno 25% natjecanja u tekućoj sezoni, a u suprotnom poredak na kraju prošle sezone
Ždrijeb

Opće propozicije:
Zbog utvrđivaja prava nastupa svaki natjecatelj dužan je prije svakog prvog nastupa voditelju natjecanja pokazati index kojim dokazuje studentski status, a po potrebi i na zahtjev voditelja natjecanja to treba učiniti i bilo koji drugi put. Ako za ekipu nastupi igrač za kojeg se utvrdi da je nastupao za drugu ekipu, ekipa za koju je nastupao nakon prvog nastupa bit će diskvalificirana.
Svaki sudionik Prvenstva treba na vrijeme prijaviti svoje ekipe. Prijava treba sadržavati ime visokoškolske ustanove, ime voditelja visokoškolske ustanove, biti ovjerena žigom i potpisom nastavnika TZK ili prodekana za nastavu te visokoškolske ustanove.
Svaka ekipa dužna je nastupati u odgovarajućoj sportskoj opremi uvažavajući specifičnosti pojedinog sporta.
Ekipa se novčano kažnjava nedolaskom na utakmicu, a ako neopravdano izostane 2 puta, gubi 2 boda u ukupnom zbroju, ako izostane jednom gubi 1 bod u ukupnom zbroju za najbolju visokoškolsku ustanovu.
Za postignuti plasman nagrađuju se tri prvoplasirane ekipe i tri prvoplasirana pojedinca.
Proglašenje rezultata s podjelom nagrada i priznanja obavit će se odmah po završetku pojedinog natjecanja, a ako to nije moguće, održat će se na završnoj svečanosti.

Mogućnost žalbe
Ako ekipa ili pojedinac smatraju da su oštećeni, imaju pravo žalbe koja se predaje voditelju natjecanja u pisanom obliku 30 minuta nakon završetka susreta. Ukoliko voditelj natjecanja žabu ne riješi pozitivno, na zahtjev podnositelja, žalba se proslijeđuje Natjecateljskoj komisiji koja žalbu riješava u roku od 72 sata. Riješenje Natjecateljske komisije je konačno.

Detaljnije o organizaciji, načinu provođenja natjecanja, satnici, rezultatima natjecaja i aktualnostima pročitajte na web stranici Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza.


Prijavite se svojim nastavnicima za natjecanje iz pojedinog sporta
Uređuje: TZK