OSLOBOĐENJA - ZDRAVSTVENA I SPORTSKA

Studenti mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni zbog zdravstvenih problema ili po sportskoj osnovi.
O postotku oslobođenja odlučuje predmetni nastavnik, a potrebna dokumentacija za oslobođenje predaje se tijekom prva tri tjedna od početka nastave za svaki semestar na konzultacijama.

ZIMSKI SEMESTAR - dokumentacija se predaje do 25.10.2019.

LJETNI SEMESTAR - dokumentacija se predaje do 20.03.2020.

ZDRAVSTVENA OSLOBOĐENJA
Zdravstvena oslobođenja mogu biti privremena ili trajna. Za oslobođenje je potrebno donijeti: kopiranu zdravstvenu dokumentaciju i molbu za oslobođenje. S prikupljenom dokumentacijom, svi zajedno ćemo otići kod liječnice zadužene za naš fakultet koja odobrava postotak oslobođenja i predlaže sportske aktivnosti za svakog studenta.
Studenti koji dobiju djelomično ili potpuno oslobođenje dužni su pomagati u organizaciji i provođenju nastave i sportskih natjecanja u suradnji s predmetnim nastavnikom. Oni studenti/ce koji dobiju potpuno oslobođenje trebaju napisati seminarski rad, a o temi se dogovaraju s predmetnim nastavnikom.

PRIVREMENA ZDRAVSTVENA OSLOBOĐENJA
U slučaju bolesti ili povrede studenti/ce imaju pravo na privremeno zdravstveno oslobođenje. Ispričnica se priznaje isključivo od naše liječnice i samo za period naveden na ispričnici.

SPORTSKA OSLOBOĐENJA
Sportska oslobođenja odnose se na sportaše koji se aktivno bave sportom i redovito treniraju.
Za oslobođenje je potrebno donijeti:
- molbu za oslobođenje
- potvrdu Kluba za koji nastupate
- potvrdu Saveza u kojem je vaš sport
- kopiju sportske knjižice za tekuću godinu s obavljenim liječničkim pregledom
- ako nastupate za klub koji nije iz Zagreba i bliže okolice, potvrdu kluba s kojim trenirate u Zagrebu.

Sportaši su obvezni nastupati na Studentskim sportskim natjecanjima ako je njihov sport u sustavu natjecanja.
U protivnom, ne može im se priznati oslobođenje.


Kako napisati molbu?

Uređuje: TZK