Komunikacijske vještine

Impressum

Izdavač

Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8, 10000 Zagreb

 

Za izdavača

prof. dr. sci. Slavica Ćosović Bajić

 

Recenzenti

prof. dr. sci. Damir BorasFilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sci. Dubravka Crnojević CarićAkademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

 

Lektura i korektura

prof. dr. sci. Ivo ŽanićFakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

 

Prijevod

Lamia Egartner, prof.Tehničko veleučilište u Zagrebu

 

Studenti na snimci

Anja NikitovićDraženka DunđerEnes AhmetovićGoran BjelićKristina JankoSiniša SolarTomislav Levak i Una Ferizović.

 

Video produkcija

Milan Bajić i Ana Biloš

 

Web-dizajn

Anja NikitovićIvan MalnarLuka Mauer i Vilim Duganić

 

ISBN 978-953-7048-23-5

 

Ovoj knjizi odobren je naziv Udžbenik Tehničkog veleučilišta u Zagrebu / Manualia polytechnici studiorum Zagrabiensis odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta u Zagrebu. (Klasa: 602-04/12-03/02, Ur. broj: 251-375-06-12-137 od 18. rujna 2012.)

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 817298.