Komunikacijske vještine

Literatura

Obvezna literatura

Jedina obvezna literatura za polaganje predmeta Komunikacijske vještine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu su zbornik članaka koji je moguće pronaći u skriptarnici koja se nalazi u sjevernoj zgradi Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i ovaj udžbenik.

Preporučena literatura

Ovaj popis sadrži širok izbor knjiga i časopisa iz područja komunikacijskih vještina i predstavlja dobro polazište za općenito izučavanje predmeta kao i za izradu seminara, završnih i diplomskih radova. U trenutku pisanja ovog teksta, većinu knjiga moguće je pronaći u Knjižnicama grada ZagrebaNacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Neki časopisi su besplatni, a neki su dostupni preko CARNetovog Centra za online baze podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Literatura iz područja komunikacijskih vještina vrlo je raznovrsna. Međuljudska komunikacija obrađuje se u psihologiji, teatrologiji, medijskim studijima, sociologiji, filozofiji, poslovnom svijetu… u stvari, možemo reći da ne postoji područje ljudske djelatnosti koje ne dotiče ovu važnu temu. Kako bi olakšali snalaženje u različitim pristupima komunikaciji, relevantnu literaturu ugrubo smo podijelili na nekoliko važnih područja. Ova podjela ni u kom slučaju nije analitički provedena ni potpuna. Ukoliko dublje istražujete neku temu, savjetujemo da svakako prođete čitav popis literature. Naravno, ponuđeni popis literature neminovno je nepotpun i bilo kakvo ozbiljnije istraživanje zahtijevat će da sami potražite dodatne relevantne izvore.

Uz svaku vježbu obrađenu u lijevom izborniku ponuđen je popis zaseban literature koji se odnosi na njen sadržaj. Svi ovi izvori također su zbirno navedeni na ovoj stranici.

Više o pretraživanju i vrednovanju informacija iz područja komunikacijskih vještina možete pronaći pod poveznicom Pretraživanje informacija.

Knjige iz područja psihologije

Bolton, R. (1986). People skills. New York: Touchstone.

Borg, J. (2009). Govor tijela. Zagreb: Veble commerce.

Borg, J. (2010). Moć uvjeravanja. Zagreb: Veble commerce.

Coates, G. (2009). Notes on Communication. Wanterfall Online. Tekst dostupan ovdje.

Egan, G. (1977). You and me: the skills of communicating and relating to others. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.

Hall, J. A. i Knapp, M. L. (2010). Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji. Zagreb: Naklada Slap. Prvo poglavlje dostupno ovdje.

Holliday, A., Hyde, M. & Kullman, J. (2004). Intercultural communication. London: Routledge.

Lucas, S. E. (1998). The art of public speaking. New York: McGraw-Hill.

Pearson, J. C., Spitzberg, B. H. (1990). Interpersonal communication: concepts, components and contexts. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.

Reardon, K. R. (1998). Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea.

Stewart, J. (Ed.) (1999). Bridges, not walls: a book about interpersonal communication. McGraw-Hill.

Časopisi iz područja psihologije

Canadian Journal of Communication

Computers in Human Behavior

Media Psychology

Psychology of Language and Communication

The Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied

Knjige iz područja medijskih studija

Chomsky, N. (2003). Mediji, propaganda i sistem. Zagreb: Društvo za promicanje književnosti na novim medijima i Što čitaš?. Dostupno ovdje.

McLuhan, M. (2003). The Medium is the massage: an inventory of effects. Pretisak prvog izdanja. California, Corte Madera: Gingko Press Inc.

McLuhan, M. (2008). Razumijevanje medija. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Horrocs, C. (2001). Mashall McLuhan i virtualnost. Zagreb: Jesenski i Turk.

Levinson, P. (2001). Digitalni McLuhan: vodič za novo doba. Zagreb: Izvori.

Časopisi iz područja medijskih studija

Continuum: Journal of Media & Cultural Studies

International Journal of Communication

Journal of Computer-Mediated Communication

Medijska istraživanja

New Media & Society

Knjige iz područja sociologije

Beck, U. (2005). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publications.

Bourdieu, P. (2007). Outline of a theory of practice. 21. izdanje. Cambridge, Massachussets: University Press.

Castells, M. (2000). Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura, Svezak I: Uspon umreženog društva. Prvo izdanje. Preveo O. Andrić. Zagreb: Golden marketing.

Castells, M. (2002). Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura, Svezak II: Moć identiteta. Prvo izdanje. Prevele M. Bulović; Ž. Markić. Zagreb: Golden marketing.

Castells, M. (2003). Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura, Svezak III: Kraj tisućljeća. Prvo izdanje. Prevele V. Hršak Krnjajski; N. Vučinić. Zagreb: Golden marketing.

Castells, M. (2003). Internet Galaksija: Razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Prvo izdanje. Preveo N. Dužanec. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Van Dijk, J. (1999). The Network Society. Prvo izdanje. London: SAGE.

Časopisi iz područja sociologije

Annual Review of Sociology

Društvena istraživanja

Journal for Critical Education Policy Studies

Sociological Research Online

Knjige iz područja filozofije

Aristotel (2005) O pjesničkom umijeću. Zagreb: Školska knjiga. Dostupno na engleskom jeziku ovdje.

Kuhn, T. (1999). Struktura znanstvenih revolucija. Prvo izdanje. Prevela M. Zelić. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo.

Popper, K. R. (1959). The logic of scientific discovery. Drugo izdanje. London: Routledge.

Wittgenstein, L. (2003). Tractatus Logico-Philosophicus. Preveo G. Petrović. Zagreb: Moderna vremena.

Časopisi iz područja filozofije

European Journal for Philosophy of Science

Journal of Evolution and Technology

Journal of Logic, Language and Information

Kritike

Knjige iz područja rodnih studija

Čakardić, A., Jelušić, A., Majić, D. & Ratković, T. (2007).Kategorički feminizam – nužnost feminističke teorije i prakse. Zagreb: Centar za ženske studije.

hooks, b. (2004). Feminizam je za sve – strastvena politika. Zagreb: Centar za ženske studije.

Watkins, S. A., Rueda, M., Rodriguez, M. (2002). Feminizam za početnike. Zagreb: Jesenski i Turk.

Časopisi iz područja rodnih studija

Thirdspace: a journal of feminist theory & culture

Genders

International Journal of Gender, Science and Technology

Feminist Theory

Knjige iz područja teatrologije

Berry, C. (1997). Glumac i glas. Zagreb: AGM, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.

Boal, A. (2001). Games for Actors and Non-Actors. London and New York: Routledge.

Boal, A. (2008). Theatre of the Oppressed (Get Political). London: Pluto press.

Crnojević Carić, D. (2008). Gluma i identitet. Zagreb: Durieux.

Gavella, B. (2005). Dvostruko lice govora. Zagreb: Centar za dramsku umjetnost.

Stanislavski, K. S. (1989). Rad glumca na sebi. Zagreb: Cekade.

Časopisi iz područja teatrologije

International Journal of Education & the Arts

Research in Dance Education

Research in Drama Education

Scenario

Knjige iz područja poslovne komunikacije

Bovée, C. L. & Thill, J. V.(2012). Suvremena poslovna komunikacija. Zagreb: Mate d.o.o.

Cutlip, S. M.,Center, A. H. & Broom, G. M. (2010) Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: Mate d.o.o.

Fox, R. (2006). Poslovna komunikacija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Finch, L.; Maddux, R. B. (2006). Delegation Skills for Leaders: An Action Plan for Success as a Manager. Treće izdanje. Boston: Thomson.

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2003). Kako do DA: do dogovora pregovorom, a ne predajom. Zagreb: Neretva.

Kesić, T. (2003). Integrirana marketinška komunikacija – oglašavanje, unapređenje prodaje, internet, odnosi s javnošću, publicitet, osobna prodaja. Zagreb: Opinio d.o.o.

Časopisi iz područja poslovne komunikacije

Global Advances in Business Communication

International Business Research

Journal of Business Communication

Open Business Journal

Priručnici

Flynn, C. (2008). Debating Guide. International Debate Education Association. Tekst dostupan ovdje.

Hrvatsko debatno društvo. (2012). Formati debatiiranja. Zagreb: Hrvatsko debatno društvo. Izvor dostupan ovdje.

Hrvatsko debatno društvo. (2012). Karl Popper debata. Zagreb: Hrvatsko debatno društvo. Tekst dostupan ovdje.

Hrvatsko debatno društvo. (2006). Karl Popper s planom debata. Zagreb: Hrvatsko debatno društvo. Tekst dostupan ovdje.

Marušić, B. (2006). Priručnik za parlamentarnu debatu. Zagreb: Hrvatska akademska debatna liga. Tekst dostupan ovdje.

Reškovac, T. (2012). Logika debate. Zagreb: Hrvatsko debatno društvo. Tekst dostupan ovdje.

Van Emden, J. I Becker, L. (2004). Presentation skills for students. London: Palgrave Macmillan.

Weissman, J. (2010). Najbolji prezenter – tehnika, stil i strategija najpoznatijeg američkog trenera govorništva. Zagreb: Wiley / Mate d.o.o.

Nerazvrstane knjige

Freire, P. (1972). Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Penguin Education Specials.

Jandrić, P. i Boras, D. (2012). Kritičko e-obrazovanje: borba za moć i značenje u umreženom društvu. Zagreb: FF Press i Tehničko veleučilište u Zagrebu.

Katulić, T. (2006). Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska akademska i istraživačka zajednica – CARNet. Tekst dostupan ovdje.

Levi-Strauss, C. (1989). Strukturalna antropologija. Drugo izdanje. Preveo A. Habazin. Zagreb: Stvarnost.

Ritzer, G. (1999). Mekdonaldizacija društva: istraživanje mijenjajućeg karaktera suvremenog društvenog života. Prevela Z. Pavlić. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo.

Stallman, R. M. (2002). Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. Prvo izdanje. Boston: Free Software Foundation. Dostupno ovdje.

Stojanovski, J. (2005). Priručnik za pretraživanje. Zagreb: Centar za online baze podataka. Tekst dostupan ovdje.

Vučina, Ž. (2006). Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu. Zagreb: Hrvatska akademska i istraživačka zajednica – CARNet. Tekst dostupan ovdje.

Nerazvrstani članci

Baumback, J. (2012). Fact, Value, Policy. Salinas: Hartnell College.

Beder, S. (1999). ‘Beyond Technicalities: Expanding Engineering Thinking’. Journal of Professional Issues in Engineering, 125(1), str. 12-18. Članak dostupan ovdje.

Giles, J. (2005). ‘Internet encyclopaedias go head to head‘, Nature, Vol. 438.

Jandrić, P. (2010). Wikipedia and education: anarchist perspectives and virtual practices. Journal for Critical Education Policy Studies, 8(2), str. 48-72).

Jandrić, P. (2012). Društveni aspekti razvoja i uporabe elektroničkih udžbenika. Knjiga radova sa konferencije Tiskarstvo 2012. Urednik: Vilko Žiljak. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. Tekst dostupan ovdje.

Nguyen, D. (1998). ‘The Essential Skills and Attributes of an Engineer: A Comparative Study of Academics, Industry Personnel and Engineering Students’. Global Journal of Engineering Education, Vol. 2(1), str. 65-76. Članak dostupan ovdje.

Perlman, F. (2011). Reprodukcija svakodnevnog života. Zagreb: Društvo za promicanje književnosti na novim medijima. Dostupno ovdje.

Westelius, A. (2008). ‘Klasična glazba i biznis: Slušanje, vođenje, učenje’. Quantum21.net: znanost i umjetnost vođenja. Studeni 2008. Članak dostupan ovdje.

Westelius, A. (2008). Klasična glazba i biznis: ‘Slušanje, vođenje, učenje – drugi dio’. Quantum21.net: znanost i umjetnost vođenja. Studeni 2008. Članak dostupan ovdje.

Yanow, D. (2008). ‘Učenje i improvizacija: Iskustva iz kazališta’. Quantum21.net: znanost i umjetnost vođenja. Studeni 2008. Članak dostupan ovdje.

Nerazvrstani časopisi

Critical Education

Ephemera

Journal of Educational Technology & Society

Enciklopedije

Encyclopedia.com

Encyclopaedia Britannica

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Profesionalne udruge

Hrvatska akademska debatna liga

Hrvatsko debatno društvo

International debate education association