Komunikacijske vještine

Recenzenti

Damir Boras maturirao je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1970, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 1974. i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. U razdoblju 1975-1984. radi u Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu kao koordinator za informacijske sustave.

Na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti, radi kao asistent i viši asistent (1984-1999), docent (1999-2003), izvanredni profesor (2003-2006), te znanstveni savjetnik (2006-), odnosno redoviti profesor (2006-), ujedno dekan (2009-).

Objavio je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova, knjiga i srednjoškolskih i visokoškolskih udžbenika, te održao četrdesetak pozvanih predavanja i priopćenja na stranim i domaćim znanstvenim skupovima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, programiranja, računalne obrade teksta i jezika, leksikografije i enciklopedistike. Godine 2012. zajedno s Petrom Jandrićem objavio je knjigu Kritičko e-obrazovanje – borba za moć i značenje u umreženom društvu. Govori engleski, francuski, njemački, talijanski, latinski, klasični grčki, slovenski i makedonski.

 

 

Dubravka Crnojević Carić diplomirala je glumu na Akademiji za kazalište, film i TV Sveučilišta u Zagrebu, a na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1989. hrvatski jezik i književnost. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu predaje kolegije iz povijesti kazališta i drame, Teoriju glume, Feminističke teorije i dramsko pismo u Hrvatskoj, Feminističke teorije i izvedbene umjetnosti u Hrvatskoj, a kao vanjska suradnica predavala je na Učiteljskom fakultetu u Osijeku i Ženskim studijima u Zagrebu. Umjetničku docenturu postigla je 2007, a znanstvenu 2011. Sudjelovala je u znanstvenim projektima Znakovi povijesti u Hrvatskoj, te Granice identiteta: Identitet i razlika.

Objavila je više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova, održala tridesetak predavanja i priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, te uredila nekoliko zbornika. Objavljuje i eseje i kritike u časopisima Umjetnost riječi, Frakcija, Glumište, Kazalište, Književna revija, Književna republika, Sarajevske sveske, voditeljica je i koordinatorica za Hrvatsku u sklopu međunarodnog projekta Ženska/ feministička umjetnost 1990-2010. na prostoru Zapadnog Balkana.

U stalnom je glumačkom angažmanu bila od 1985. do 1992, najprije u HNK u Osijeku, pa u Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, a od 1995. režirala je, mahom i samostalno dramatizirala petnaestak kazališnih komada. Objavila je knjige Gluma i identitet (2008) i Melankolija i smijeh na hrvatskoj pozornici (2012).