Komunikacijske vještine

Debata Karla Poppera s planom

Cilj vježbe

Cilj je vježbe provesti Debatu Karla Poppera s planom, prilagođenu broju studenata u grupi.

Priprema

Vježba obrađuje temu najavljenu na prethodnim vježbama. Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti dogovorenu temu i teorijsku pozadinu vježbe.

Važno

Standardna Popperova debata s planom uključuje ukupno šest govornika. S obzirom na to da je broj studenata u grupi rijetko višekratnik broja šest, za potrebe nastave rasprava se može proširiti na osam ili deset govornika. Ako broj govornika premašuje deset, studenti se dijele u dvije grupe koje debatiraju istodobno.

Ova uputa prati stvarnu situaciju u našoj učionici i prikazuje proširenu verziju Popperove debate s planom s osam govornika. Prikazani način njena izvođenja nastao je prilagodbom standardne Debate Karla Poppera s planom prema materijalima u vlasništvu Hrvatskoga debatnoga društva koji se mogu pronaći ovdje.

Način izvođenja

Studenti se dijele u dvije ekipe: prva zagovara neku tezu i zove se afirmacija (A), a druga tezu negira, odnosno pobija afirnacijsku ekipu i zove se negacija (N).

Debatu tvori točno utvrđen redoslijed govora i unakrsnih ispitivanja. Nastupi prvih govornika svake ekipe traju po šest minuta, a nastupi ostalih govornika po pet minuta; unakrsna ispitivanja traju po tri minute. Prije početka debate studenti imaju deset minuta za pripremu i podjelu uloga.

Popperova debata s planom odvija se prema sljedećem redoslijedu:

Govor A1 6 min
N3 ispituje A1 3 min
Govor N1 6 min
A3 ispituje N1 3 min
Govor A2 5 min
N1 ispituje A2 3 min
Govor N2 5 min
A1 ispituje N2 3 min
Govor A3 5 min
N2 ispituje A3 3 min
 Govor N3 5 min
A2 ispituje N3 3 min
Govor A4 5 min
Govor N4 5 min

Popis literature

Hrvatsko debatno društvo. (2006). Karl Popper s planom debata. Zagreb: Hrvatsko debatno društvo. Tekst dostupan ovdje.

Video

Teorijska pozadina