Komunikacijske vještine

Neverbalna komunikacija

Cilj vježbe

Cilj je vježbe analizirati i osvijestiti tuđu i vlastitu neverbalnu komunikaciju.

Priprema

Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti teorijsku pozadinu vježbe.

Način izvođenja

Studenti pojedinačno izlaze pred grupu i govore o različitim svakodnevnim temama, dok ostatak grupe zajedno s nastavnikom proučava njihov govor tijela. Studenti sami biraju temu izlaganja (uobičajene teme variraju od načina na koji je netko proveo dan do sadržaja nedavno gledana filma). Nakon nekoliko minuta izlaganje se prekida, a studenti i nastavnik zajednički komentiraju što su uočili u govoru tijela.

Na kraju vježbe studenti i nastavnik zajedno komentiraju stečena iskustva. Procijenivši potencijalnu korist od vježbe za svoj profesionalni i privatni razvoj, studenti se u suradnji s nastavnikom kritički osvrću na njenu uspješnost.

Video

Teorijska pozadina