Komunikacijske vještine

Priznavanje predmeta položenih na drugim studijima

Mnogi studenti, naročito prijelaznici, već su slušali neke komunikološke predmete na različitim visokoškolskim institucijama. Ako je dotični predmet položen na relevantnoj visokoškolskoj instituciji, te slijedi adekvatan program i nosi jednak broj ECTS-bodova, biti će u potpunosti priznat. Studenti će ispuniti prijavnicu za prvi ispitni rok i doći s dokazom o staroj ocjeni na prijepis.

Ako položeni predmet slijedi adekvatan program ali nosi manji broj ECTS-bodova, bit će djelomično priznat. U skladu s pojedinostima svakog slučaja, studenti će napisati i predati odgovarajući seminar. Pošto rad bude ocijenjen ispunit će prijavnicu za prvi ispitni rok i doći s dokazom o staroj ocjeni na prijepis.

Studenti često pitaju mogu li se polaganja predmeta Komunikacijske vještine osloboditi posredstvom seminara i/ili radionica koje su pohađali izvan sustava visokog školstva. Takvi seminari i radionice imaju različit fokus od fakultetskih predmeta, pa ne mogu biti njihova zamjena.
 

Važno

Prilikom priznavanja predmeta uz pisanje seminara moguće je postići samo priznanje ranije ocjene. Tko želi povisiti ocjenu mora ponovo upisati predmet, odslušati sva predavanja i položiti sve kolokvije.
 

Procedura priznavanja predmeta

Studenti koji su sličan predmet odslušali drugdje moraju se nastavniku javiti e-mailom, ukratko objasniti situaciju i poslati sljedeće podatke:

  • naziv predmeta,
  • instituciju polaganja,
  • opis predmeta i pripadni broj ECTS-bodova, i
  • ime i prezime nastavnika.

 
Dalji koraci ovisit će o svakom pojedinom slučaju.