Komunikacijske vještine

Improvizirano izlaganje

Cilj vježbe

Cilj je vježbe analizirati i osvijestiti osnovne elemente verbalne komunikacije i njen odnos s neverbalnom komunikacijom, te održati improvizirano izlaganje na zadanu temu.

Priprema

Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti teorijsku pozadinu vježbe.

Način izvođenja

Studenti pojedinačno izlaze pred grupu. Grupa zadaje temu, a izlagači trebaju bez pripreme održati izlaganje. Strukturu izlaganja čine sljedeći elementi:

  • Uvod
  • Predstavljanje
  • Razrada teme i postavljanje pitanja
    •      Argumenti u prilog odgovora A
    •      Argumenti u prilog odgovora B
  • Rasprava
  • Zaključak

Tema izlaganja treba biti pogodna za debatu, odnosno nuditi jasan odabir između dva različita odgovora. Odabir teme prepušten je studentima, čime se postiže relevantnost vježbe za njihovu stvarnost.

Na kraju vježbe studenti i nastavnik zajedno komentiraju stečena iskustva. Procijenivši potencijalnu korist vježbe za svoj profesionalni i privatni razvoj, studenti se u suradnji s nastavnikom kritički osvrću na njenu uspješnost.

Video

Teorijska pozadina