Komunikacijske vještine

Britanska parlamentarna debata

Cilj vježbe

Cilj je vježbe provesti Britansku parlamentarnu debatu.

Priprema

Ova vježba obrađuje temu najavljenu na prethodnim vježbama. Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti dogovorenu temu i teorijsku pozadinu vježbe.

Važno

Britanska parlamentarna debata (British Parliament Debate) pojavljuje se u nekoliko verzija, a način koji se ovdje prikazuje izrađen je prema materijalima u vlasništvu Hrvatske akademske debatne lige koji se mogu pronaći ovdje.

Način izvođenja

U Britanskoj parlamentarnoj debati sudjeluju dvije strane: propozicija i opozicija. Propoziciju čine dva tima – prva vlada i druga vlada, kao što i opoziciju čine prva i druga opozicija. Međusobno se natječu svi timovi, ali oni koji su na istoj strani ne smiju ulaziti u sukobe.

Redoslijed nastupa:

Prvi govor prve vlade 7 minuta
Prvi govor prve opozicije 7 minuta
Drugi govor prve vlade 7 minuta
Drugi govor prve opozicije 7 minuta
Prvi govor druge vlade 7 minuta
Prvi govor druge opozicije 7 minuta
Drugi govor druge vlade 7 minuta
Drugi govor druge opozicije 7 minuta

Popis literature

Marušić, B. (2006). Priručnik za parlamentarnu debatu. Zagreb: Hrvatska akademska debatna liga. Tekst dostupan ovdje.

Video

Teorijska pozadina