Komunikacijske vještine

Napredno improvizirano izlaganje

Cilj vježbe

Cilj je vježbe analizirati i osvijestiti osnovne elemente verbalne komunikacije i njen odnos s neverbalnom komunikacijom, te održati improvizirano izlaganje na zadanu temu.

Priprema

Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti teorijsku pozadinu vježbe.

Način izvođenja

Studenti pojedinačno izlaze pred grupu. Grupa zadaje temu, a izlagači bez pripreme trebaju održati izlaganje. Strukturu improviziranog izlaganja čine sljedeći elementi:

  • Uvod
  • Predstavljanje
  • Razrada teme i postavljanje pitanja
    •      Argumenti u prilog odgovora A
    •      Argumenti u prilog odgovora B
  • Rasprava
  • Zaključak

Odabir teme izlaganja prepušten je studentima, čime se postiže relevantnost vježbe za njihovu stvarnost. Tema izlaganja treba biti pogodna za raspravu, odnosno nuditi jasan odabir između dva različita odgovora.

Tijekom vježbe publika pokušava dekoncentrirati govornika međusobnim razgovorom i/ili postavljanjem pitanja, a on treba ignorirati smetnje iz publike, odnosno odgovoriti na ta pitanja i pritom očuvati nit izlaganja.

Na kraju vježbe studenti i nastavnik zajedno komentiraju stečena iskustva. Procijenivši potencijalnu korist od vježbe za svoj profesionalni i privatni razvoj, studenti se u suradnji s nastavnikom kritički osvrću na njenu uspješnost.

Video

Teorijska pozadina