Komunikacijske vještine

Teme za debatu

Debata se može temeljiti na nekoliko različitih tipova tvrdnji. To su:

  • činjenične tvrdnje,
  • vrijednosne tvrdnje, i
  • političke tvrdnje.

Činjenične su tvrdnje argumentativne teze koje se temelje na mjerljivoj pretpostavci. Drugim riječima, činjenične tvrdnje su argumenti, tj. tvrdnje o nekoj mjerljivoj temi, odnosno činjenici. One govore o tome kakve su stvari bile u prošlosti, kakve su u sadašnjosti ili kakve će biti u budućnosti. Takve tvrdnje ne treba da budu istinite: one samo tvrde da su istinite. Zajedničko je svojstvo činjeničnih tvrdnji da govornik ne može izravno provjeriti njihovu ispravnost. Uvjerljiv govornik, dakle, treba pružiti argumente u prilog izloženoj tvrdnji pokazujući da je ona vjerojatno istinita ili barem da je veća vjerojatnost da je istinita nego da nije istinita.

Vrijednosne tvrdnje su argumentativne teze koje se temelje na kvalitativnoj pretpostavci. Drugim riječima, vrijednosne tvrdnje su argumenti, odnosno tvrdnje o moralnoj, estetskoj ili filozofskoj temi. To su osporive izjave o relativnim vrijednostima nečega što je moguće mjeriti subjektivno. Mogu se osporiti na temelju činjenice da se mišljenja ljudi o kriterijima vrednovanja argumenta mogu razlikovati. Teze je moguće dokazivati pomoću različitih vrijednosnih tvrdnji. Obrana vrijednosne tvrdnje uključuje definiciju skupa kriterija na kojima se temelji, obranu legitimnosti izloženog skupa kriterija i dokaz tvrdnje primjenom tih kriterija.

Političke tvrdnje su argumentativne teze koje se temelje na pretpostavci o potrebnom smjeru djelovanja. Drugim riječima, političke su tvrdnje argumenti, odnosno tvrdnje o djelatnoj temi. To su izjave koje se odnose na prednosti jednog smjera djelovanja u odnosu na ostale smjerove, te proizlaze iz same potrebe za djelovanjem. Raspravljati u prilog političke tvrdnje znači tvrditi da je, na temelju spoznaja koje trenutno posjedujemo, bolje djelovati na predloženi, nego na neki drugi način (Baumback, 2012).

Kako sam napomenuo u Uvodu, vježbe iz predmeta Komunikacijske vještine temelje se na obrazovnom pristupu koji je potkraj 20. stoljeća aktivno promicao čuveni brazilski edukator Paulo Freire. U najkraćim crtama, posrijedi je dijaloška metoda rada sa studentima u kojoj grupa sama odabire teme koje će obrađivati. Tako se postiže relevantnost nastave za specifični kontekst svake pojedine grupe studenata, odnosno visoka razina prilagodbe nastave potrebama studenata.

Na tim temeljima studentima toplo preporučujem da sami odabiru teme o kojima će raspravljati na vježbama iz predmeta Komunikacijske vještine. Ostanete li pak bez inspiracije, u nastavku je teksta djelomičan popis tema o kojima se može debatirati.

Prijedlog tema za debatu

Treba li dopustiti gradnju nuklearne centrale u Zagrebu?

Treba li dopustiti kloniranje ljudskih bića?

Treba li dopustiti testiranje lijekova i kozmetike na životinjama?

Treba li dopustiti umjetnu oplodnju osobama starijim od 60 godina?

Treba li dopustiti usvajanje u istospolnim zajednicama?

Treba li državnim tijelima omogućiti čitanje privatne elektroničke pošte?

Treba li inzistirati na uporabi softvera otvorenoga koda u obrazovnim institucijama?

Treba li legalizirati lake droge?

Treba li pobačaj biti legalan?

Treba li roditeljima dopustiti školovanje djece kod kuće?

Treba li visoko školstvo biti besplatno?

Treba li zabraniti genetski modificirane usjeve?

Treba li zakonski podržavati pozitivnu diskriminaciju?

Trebaju li građani treće dobi biti smješteni u obitelji ili u posebnim ustanovama?

Trebaju li nam posebna pravila vožnje za mlade vozače?

Trebaju li zatvorenici imati pravo glasovanja na izborima?

Trebamo li vjeronauk u hrvatskim školama?

Treba li privatizirati Hrvatske vode?

Treba li produljiti osnovno školovanje?

Treba li dopustiti mučenje prilikom ispitivanja terorista?

Treba li produljiti zakonsku dob za odlazak u mirovinu?

Treba li kazniti roditelje koji ne školuju svoje potomke?

Treba li predebelu djecu oduzeti roditeljima?

Treba li učenike srednjih škola testirati na droge?

Treba li podići dobnu granicu za konzumiranje alkohola?

Popis literature

Baumback, J. (2012). Fact, Value, Policy. Salinas: Hartnell College. Tekst dostupan ovdje.

Korisni izvori

International Debate Education Association (2012). Debatabase. International Debate Education Association. Dostupno ovdje.