Komunikacijske vještine

Pripremljena debata

Cilj vježbe

Cilj je vježbe primijeniti Aristotelove tri osnovne kategorije vještina uvjeravanja: etos, logos i patos. Uvježbavaju se osnovne vještine vezane za uspješnu debatu: slobodno izražavanje, uvažavanje sugovornika, poštovanje drugačijeg mišljenja, prihvaćanje različitosti i vremenska kontrola nastupa. Naposljetku, interakcijom s grupom uvježbavaju se tehnike kontrole publike.

Priprema

Vježba obrađuje temu najavljenu na prethodnim vježbama. Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti dogovorenu temu i teorijsku pozadinu vježbe.

Način izvođenja

Studenti u parovima izlaze pred grupu. Grupa zadaje temu, a studenti bacanjem novčića određuju strane u debati i redoslijed izlaganja. Debata se odvija prema sljedećem redoslijedu:

Student A Student B
 • Izlaganje teme
  • Uvod
  • Predstavljanje
  • Postavljanje teze
  • Argumenti u prilog tezi
  • Završno slovo
 • Izlaganje teme
  • Uvod
  • Predstavljanje
  • Postavljanje teze
  • Argumenti u prilog tezi
  • Završno slovo
 • Replika 1
 • Replika 1
 • Replika 2
 • Replika 2
 • Replika 3
 • Replika 3
 • Završno slovo
 • Završno slovo

Tijekom replika publika se aktivno uključuje u debatu i govornicima postavlja pitanja. Govornici treba da odgovore na pitanja i odluče kada će održati završno slovo.

Nakon rasprave studenti odlučuju o pobjedniku i zajedno s nastavnikom daju povratnu informaciju govornicima.

Na kraju vježbe studenti i nastavnik zajedno komentiraju stečena iskustva. Procijenivši potencijalnu korist vježbe za svoj profesionalni i privatni razvoj, studenti se u suradnji s nastavnikom kritički osvrću na njenu uspješnost.

Video

Teorijska pozadina