Komunikacijske vještine

Napredna neverbalna komunikacija

Cilj vježbe

Cilj vježbe je analizirati i osvijestiti tuđu i vlastitu neverbalnu komunikaciju, započeti proces razdvajanja neverbalne od verbalne komunikacije, te kontrolirati vlastite neverbalne poruke.

Priprema

Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti teorijsku pozadinu vježbe.

Način izvođenja

Studenti pojedinačno izlaze pred grupu i govore o različitim svakodnevnim temama, dok ostatak grupe zajedno s nastavnikom proučava njihov govor tijela. Studenti sami biraju temu izlaganja; uobičajene teme variraju od načina na koji je netko proveo dan do sadržaja nedavno pogledanog filma.

Dok jedan student govori o odabranoj temi, ostali studenti dobacuju mu lopticu. Student treba uhvatiti lopticu i vratiti je u publiku bez da prekine izlaganje. Na ovaj način student treba razdvojiti verbalnu komunikaciju (koncentraciju na temu o kojoj govori) i neverbalnu komunikaciju (koncentraciju na hvatanje odnosno bacanje loptice). Nakon nekoliko minuta izlaganje se prekida, a studenti i nastavnik zajednički komentiraju uočeni govor tijela.

Na kraju vježbe studenti i nastavnik zajedno komentiraju stečena iskustva. Procijenivši potencijalnu korist od vježbe za svoj profesionalni i privatni razvoj, studenti se u suradnji s nastavnikom kritički osvrću na njenu uspješnost.

Video

Teorijska pozadina