Komunikacijske vještine

Studentske obaveze

Studenti su obavezni redovito pohađati predavanja i vježbe. Uvjet za potpis jest najmanje 50% prisutnosti.

Studenti koji izostanu s više od 50% predavanja i vježbi izostanak mogu nadoknaditi izradom seminarskog rada. Taj rad treba biti prihvaćen do posljednjeg predavanja u semestru.

Studenti koji imaju više od 50% izostanaka s nastave i ne predaju seminarski rad do posljednjega predavanja u semestru gube pravo na potpis i završnu ocjenu iz kolegija.