Komunikacijske vještine

Način ocjenjivanja kolokvija

Kolokvij iz predmeta Komunikacijske vještine esejskoga je tipa. Svaki kolokvij nosi između 0 i 30 bodova, a kriteriji za ocjenjivanje su:

Relevantnost odgovora 0-5 bodova
Razumijevanje teme i dubina odgovora 0-5 bodova
Argumentacija, analiza i evaluacija 0-5 bodova
Korištenje dokaza u svrhu potvrde / pobijanja tvrdnji 0-5 bodova
Struktura teksta 0-5 bodova
Opći dojam (prezentacija, pisana komunikacija, uporaba ilustracija) 0-5 bodova
Ukupno 0-30 bodova