Komunikacijske vještine

Samostalna debata

Cilj vježbe

Cilj je vježbe provesti debatu bez prisutnosti nastavnika. Uvježbavaju se osnovne vještine samostalna vođenja debate, analiziraju znanja i vještine stečeni na predmetu Komunikacijske vještine, te povezuju s osnovnim svojstvima inženjerskih struka.

Priprema

Tema je vježbe: Treba li predmet Komunikacijske vještine biti obavezan na stručnim studijima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu? Prije dolaska na vježbe studenti se trebaju pripremiti za raspravu o temi.

Način izvođenja

Nastavnik dolazi na vježbe, pozdravlja studente, objašnjava zadatak i izlazi iz prostorije.

Studenti odabiru neki od debatnih formata obrađenih na prethodnim vježbama. Jedan ili više studenata preuzimaju ulogu moderatora. Koristeći odabrani format, studenti raspravljaju o gore navedenoj temu.

Kada završe, pozivaju nastavnika u prostoriju i ukratko predstavljaju rezultate, nakon čega studenti i nastavnik zajednički raspravljaju o iskustvu samostalnog rada i rezultatima debate.

Važno

Studenti samostalno odabiru format debate, moderatore, sastav timova, raspored namještaja u učionici i ostale elemente vježbe.

Video

Teorijska pozadina