Komunikacijske vještine

Zahvale

U projektu izrade ovog udžbenika izravno je sudjelovalo dvadesetak osoba, a neizravno i mnogo više. Izrada je trajala oko pola godine – očito je da toliki projekt ne bismo mogli ostvariti u tako kratku roku da nismo imali vrhunske suradnike!

Na plodnoj suradnji za vrijeme izrade udžbenika i uspjelom dovršenju projekta od srca zahvaljujemo:

 

Treneru i mentoru Hrvatskog debatnog društva Bojanu Marjanoviću za korisne savjete i ustupljene materijale.

Glavnom tajniku Hrvatske akademske debatne lige Petru Bezjaku za dragocjenu raspravu i ustupljene materijale.

Glumcu Deanu Krivačiću za teorijsku i praktičnu pomoć tijekom osmišljavanja vježbi.

Klupskoj glazbeno-kazališnoj sceni Amadeo za organizacijsku podršku tijekom osmišljavanja vježbi.

Kolegici Vidi Senci iz Ureda za međunarodnu suradnju TVZ-a za održavanje kolokvija u terminima snimanja.

Portalu e-kako.hr za hosting tijekom izrade udžbenika.

Satničaru TVZ-a Branku Kunovcu za predano ispunjavanje zakašnjelih zahtjeva za korištenje učionice.

Tvrtki Alfa producent d.o.o. za usluge snimanja i montaže.

Tvrtki imalnar.com za usluge tehničke podrške.

Udruzi za promicanje informacijskih tehnologija Daj dizajn za uspješan vizualni dizajn udžbenika.

Upravi Tehničkog veleučilišta u Zagrebu za nesebičnu podršku tijekom izrade udžbenika.

 

Zahvaljujemo svim studentima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u akademskoj 2011/ 2012. godini za strpljenje tijekom naših istraživanja najboljih načina održavanja vježbi iz predmeta Komunikacijske vještine. Naročito zahvaljujemo studentima koji su na bilo koji način sudjelovali u izradi ovog udžbenika. Bez vas ovaj projekt jednostavno ne bi bio moguć!