Komunikacijske vještine

Uvod

Cilj vježbe

Cilj vježbe je objasniti važnost komunikacijskih vještina studentima tehničkih zanimanja, dati im kratki pregled vježbi na predmetu Komunikacijske vještine i predstavljanje studenata i nastavnika.

Priprema

Prije dolaska na nastavu studenti trebaju proučiti teorijsku pozadinu vježbe.

Način izvođenja

Na početku sata, nastavnik poziva studente da se predstave, da kažu što očekuju od predmeta Komunikacijske vještine i procjene dobre i loše strane njihove komunikacije. Nakon što se studenti predstave, nastavnik održava teorijski sat s osvrtom na vježbe na predmetu i objašnjava važnost komunikacijskih vještina u obrazovanju i poslu.

Video

Teorijska pozadina