Komunikacijske vještine

Teorijska pozadina

Britanska parlamentarna debata (British Parliament Debate) koristi se u brojnim državnim i regionalnim natjecanjima poput World Universities Debating Championship i European Universities Debating Championship, a posebno je popularna u Velikoj Britaniji, Irskoj, Kanadi, Europi, Africi, na Filipinima i u Sjedinjenim Američkim Državama. S obzirom na geografsku raširenost i primjenu u različitim populacijama, format Britanske parlamentarne debate pojavljuje se u nekoliko verzija.

U Hrvatskoj se često koristi u radu Hrvatske akademske debatne lige koja nam je ljubazno ustupila svoje materijale za pripremu. Prije dolaska na vježbe studenti ih trebaju pročitati i pripremiti se za temu. Priručnik Hrvatske akademske debatne lige o Britanskoj parlamentarnoj debati nalazi se ovdje.

Želite li produbiti svoje znanje o dotičnoj temi i provježbati engleski jezik, preporučujem odlične materijale u izdanju International Debate Education Association koje je moguće pronaći ovdje.

Popis literature

Flynn, C. (2008). Debating Guide. International Debate Education Association. Tekst dostupan ovdje.

Marušić, B. (2006). Priručnik za parlamentarnu debatu. Zagreb: Hrvatska akademska debatna liga. Tekst dostupan ovdje.